konvertujte vaš WEB sajt u

ANDROID APLIKACIJU

Postanite dostupni u  Google Play prodavnici sa minimalnim ulaganjem.

Dosegnite najveću publiku na internetu, korisnike android telefona na najlaksi način. KONVERTUJTE VAŠ WEB SAJT ILI WEB SHOP U ANDROID APLIKACIJU!

 ZAŠTO KONVERTOVATI WEB SAJT U ANDROID APLIKACIJU?

Razloga ima mnogo, pokušaćemo da navedemo neke. KorISnika Android telefona i uređaja ima ubedljivo najviše u odnosu na ostale platforme. Do sada je to bilo tržište velih igrača, sada je uz pomoć načina koji mi nudimo dostupno i vama putem Native Android aplikacije kojom vaš web sajt pretvaramo u apk fajl i postavljamo u Google Play store, to tržište Vaša prednost. Osim većeg broja potencijalnih klijenata, prednost je i utisak koji ostavljate kroz svoju Android Aplikaciju. Na sve treba dodati i ogroman uticaj na SEO pretragu, ali i budućnost same google pretrage koja će davati prednost aplikacijama u odnosu na sajtove u pretarzi na mobilnim uređajima.

DA LI JE POTREBNO VIŠE VREMENA I NOVCA ZA ODRŽAVANJE WEB SAJTA I NATIVE ANDROID APLIKACIJE?

Nije potrebno ni više novca, ni dodatnog vremena, sve izmene, ažuriranja na samom web sajtu, vidljive su i kroz Andoid aplikaciju. Android Aplikacija samo prikazuje Vaš originalni web sajt, ne funkcioniše posebno.

ŠTA DOBIJATE OD WEB SAJTA U ANDROID APP?

PREDNOST NAD KONKURENCIJOM

I

DOSTUPNOST U PLAY STORE

U

PREDNOST U PRETRAZI (SEO)

NA KLIK OD KLIJENTA

POCETAK.NET je sada WEB Solutions

ZA POČETAK

Da li želite da Vaš Web Sajt bude i Android Aplikacija, na klik od klijenta?