Kao što većina zna bitcoin ovih dana dostiže enormnu vrednost, samim tim raste interesovanje za takozvano rudarenje, pravljenje farmi računara za rudarenje isl, iz toga proističe ulaganje u matične ploče i računare koje obično ne bude malo za naše uslove, i često dobijam pitanja da li da počinjem, da li se upuštati u to. Prost odgovor koji dajem, ja lično se ne bi upuštao u tu avanturu sada, ali na Vama je odluka. Kompleksniji odgovor bi zahtevao podrobnu analizu, ali u kraćoj verziji navešču da se ne zna ko stoji iza toga, dakle niko nije siguran da li je njeki pojedinac ili grupica ljudi, ili neka finansijska institucija, državni sistem isl. Bitcoin nema podlogu, dakle setimo se samo 90tih kod nas, svi znaci ukazuju da će uskoro doći ako ne do sloma onda bar za početak ogromnog pada vrednosti, pri tom jedan deo internet kompanija koje primaju ovu valutu može biti ugroženo, zato ne preporučujem primanje bitcoina u bilo kom većem online poslu. Na kraju da ne dužim, odluka je na Vama, ali upozoreni ste na vreme!